Bezrámový otočný systém AluVista a AluVerso

Bezrámový posuvný a otočný zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm a vodicích hliníkových profilů pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů. Skleněné tabule jsou vsazeny do plastových dílců zajišťujících posun křídel ve vodících kolejnicích a jejich následné otevírání. 2 – 16 posuvných a otvíravých křídel pojíždí po spodní kolejnici v úrovni zábradlí a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru (nezasahují do vnitřního prostoru lodžie či balkónu). Ve spodní kolejnici jsou vyraženy drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce. Ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci. Systém je koncipován tak, aby byl použitelný pro všechny modulové rozměry i konstrukční soustavy. Bezrámový systém je používán především pro zasklívání balkónů a lodžií, popř. horní zasklení v altánech.

Nezávazná poptávka
Foto

Detailní popis systému

Do plastových dílců zajišťujících posun křídel ve vodících kolejnicích a jejich následné otevírání jsou vsazeny skleněné tabule z čirého tvrzeného skla tl. 6 mm, které v plné míře splňuje požadavky bezpečnosti systému a normové hodnoty pro přirozené osvětlení přilehlé místnosti.

Posun křídel je zajištěn kolečky – nerezovými samomaznými ložisky, která jsou uložena ve stavitelném pouzdře. Pouzdro s kolečkem je zasunuto do rohu, popř. unašeče. Výškové stavění pouzdra v rohu či unašeči je umožněno šroubem a maticí M5 (nerez A2). Šroub je fixován pomocí závitové průchodky (nerez A1) a fixačního prachu.

Kolečka pojíždí po spodní kolejnici, která je opatřena drenážními otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Jedná se tedy o systém nezavěšený, kdy celou váhu nese spodní pojezdový profil, přičemž křídla jsou vedena horním profilem stejného tvaru v úrovni zábradlí (nezasahuje do vnitřního prostoru lodžie).

Otevírání jednotlivých křídel je možné díky originálnímu řešení pouze v jediném místě – v tzv. parkovišti, kde se křídla otáčí na čepech plastových dílů. Otevírání je možné na pravé či levé straně, popř. obou stranách zasklené lodžie, výřezem v pojezdové i vodící kolejnici a parkovištěm s drážkou a kruhovým výřezem umožňujícím otočení zploštělého trnu rohu. Výřez v kolejnicích, umožňující otevření křídla vyjmutím dílu čep z kolejnice, je osazen funkční krytkou, tzv. náběhem, který je rozměrově konstruován tak, aby jím prošel pouze díl čep, nikoli trn rohu. To je důležité z pohledu bezpečnosti – nemůže tak dojít k vypadnutí křídla z drážky. Po doražení křídla do tzv. parkovací polohy (parkoviště) je možné křídlo otočit směrem do lodžie. To umožňují trny rohů kruhového průřezu, okolo jejichž osy se křídlo otáčí. Trny jsou zploštěny, aby mohly do parkoviště „vjet“. Otevření jednotlivých křídel je umožněno otočením křídla v parkovišti. Pro každé křídlo je použito samostatné parkoviště a díl čep má vždy jinou polohu, která je závislá na roztečích kruhových vybrání drážek jednotlivých parkovišť.

Plastové dílce roh a čep (2 + 2 ks/ 1 křídlo) jsou ke sklu fixovány pomocí speciálního silikonového lepidla, šroubu a matice M5 (nerez A2) přes předem předvrtané otvory ve skle. Dvojí technologii uchycení dílů vyžaduje statická odolnost systému, kdy tyto díly přenášejí tlak a sání větru, který na systém působí. Díl unašeč je ke sklu lepen pomocí speciálního silikonového lepidla. Tento díl přenáší pouze tlak ve svislé ose vyvolaný váhou křídla.

Plastové dílce parkoviště, doraz a krytka výřezu (náběh) jsou v profilech fixovány pomocí šroubů ze strany dna profilů a tvarem profilů, který nedovolí dílcům změnit polohu.

Spodní pojezdový i horní vodící profil jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, povrchově upraveny práškovým vypalovaným lakem – komaxitem s předpovrchovou úpravou chromátováním. Tím je zaručena dostatečná antikorozní ochrana materiálu a velmi dlouhá životnost. Další standardně dodávanou povrchovou úpravou je stříbrný elox. Lem profilů je upraven pro osazení silikonovým těsněním a zároveň slouží jako bezpečnostní prvek, který zajišťuje, že při požáru nemůže skleněná tabule vypadnout ven z lodžie. Tvar profilů je výsledkem kombinace funkčnosti a vysoké estetičnosti.

Pro těsnění křídel mezi sebou a křídel a profilů je použito silikonové těsnění. Jeho přiléhavost zajišťuje téměř dokonalé utěsnění proti srážkám, větru a prachu. Zároveň zajišťuje dostatečnou infiltraci nutnou zvláště u lodžií přiléhajících k místnostem s plynovými spotřebiči. Infiltraci podporují průduchy v profilech. Těsnění navíc zvyšuje zvukovou nepropustnost spár.

Jednotlivá křídla se posunují po spodní kolejnici pomocí madla, popř. tlakem ruky na jednu svislou hranu skla. Systémové řešení umožňuje posunutí všech křídel k jedné ze stran zaskleného prostoru (popř. k oběma stranám) a jejich následné otevření do vnitřního prostoru lodžie. Otevření je tedy možné téměř po celé délce zasklené lodžie. V otevřené poloze jsou jednotlivá křídla naskládána vedle sebe na jedné (popř. obou) ze stran zasklené lodžie a fixována pružnou šňůrou. První křídlo je možné fixovat v pootevřené poloze a zajistit tak dokonalou průvzdušnost.

Mytí skel pomocí běžných čistících prostředků bez abraziv je možné z vnitřní strany lodžie bez nutnosti vysazování křídel. Pro čištění profilů postačí vlhký hadr.

Montáž

Systém je před vlastní montáží zkompletován ve výrobě. Montáž se provádí z vnitřní strany lodžie a není tedy potřebné lešení či lávka. Na stávající konstrukci lodžie a zábradlí jsou nosné a vodící kolejnice připevněny ocelovými nebo nylonovými kotvami do betonu a cihel, případně pomocí šroubů do oceli v případě montáže na ocelové nosníky. Osová vzdálenost jednotlivých kotev je cca 450 – 600 mm, podle typu materiálu, do kterého je systém kotven. Vyrovnání profilů je provedeno pomocí plastových distančních podložek. Spáry vzniklé po montáži mezi profily a stavebním otvorem jsou kryty tmelením, popř. přelištováním – podle velikosti vzniklé spáry. Materiálem k provedení přelištování je nejčastěji hliníkový nebo pozinkovaný plech s povrchovou úpravou komaxit v barvě profilů systému. Lišty se lepí pomocí silikonových tmelů, popř. šroubují.

Použití

 • zasklení balkónů a lodžií
 • zasklení betonových lodžií
 • altány a přístřešky

Výhody

 • bezúdržbový provoz
 • snadné ovládání – každé křídlo je opatřeno madlem
 • ochrana proti hluku, prachu, exhalacím a nepříznivému počasí
 • možnost otevření téměř celé zasklené plochy
 • čistý design díky konstrukci bez svislých rámů v kombinaci s čirým meziskelním těsněním
 • použití vysokopevnostních plastů plněných skleněnými vlákny v nosné konstrukci – jsou lehké, odolné, UV stabilní, bez možnosti koroze
 • nerezový spojovací materiál
 • kolejnice z hliníkové slitiny vytváří lehkou a velmi pevnou konstrukci
 • eliminování nerovnosti podkladu díky možnosti seřízení výšky kolečka
 • velmi lehký posuv zajištěný pohybem křídel po kolečkách
 • křídla jezdí po spodní kolejnici, takže není zatížen strop a není vyžadováno tak masivní kotvení
 • křídla nejezdí v drážce, proto nehrozí zamrznutí při nashromáždění většího množství vody v kolejnici
 • velmi dobré těsnící vlastnosti díky speciálnímu tvaru těsnění
 • odvod srážkové vody zabezpečen drenážními otvory v pojezdovém profilu
 • maximální bezpečnost při požáru – pokud se nosné plastové díly roztaví, je konstrukcí kolejnic zajištěno, že skleněná tabule nemůže vypadnout ven z lodžie či balkónu
 • uzamykání jako standardní součást dodávky systému
 • bezpečné a pohodlné mytí z prostoru lodžie či balkónu
 • systém řádně certifikován u Centra stavebního inženýrství ve Zlíně a podroben zkouškám ve státní zkušebně

Technická specifikace

Výplň:křídla z čirého bezpečnostního kaleného skla tl. 6 mm s broušenými hranami
Kolejnice:vodící kolejnice a boční uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin
Spojovací materiál:veškerý spojovací materiál je nerezový tř. A2
Ostatní materiál:plastové komponenty a použité tmely jsou UV stabilní
Těsnění:těsnost celé konstrukce zajištěna speciálním silikonovým těsněním
Prodyšnost:dostatečná infiltrace zaskleného prostoru je podpořena průduchy v hliníkových profilech
Povrchová úprava hliníkových profilů:práškový lak v barvě bílé RAL 9010 nebo stříbrný elox (jiné barvy dle stupnice RAL na zakázku)
Maximální doporučený rozměr jednoho křídla:šířka 0,7 m, výška 1,7 m
Maximální rozměry zasklívaného prostoru:12 x 1,8 m, kombinací s pevnými okny se tyto rozměry mohou dále zvětšovat
Hmotnost:plošná 16 kg/m2, na běžný metr 27 kg (při výšce zasklení 1,6 m)
Možnost uzamykání:zámek standardně součástí systému
Voděodolnost:dešťové srážky jsou z kolejnic odvedeny drenážními otvory
Hlučnost:kartáčkové těsnění v kolejnici tlumí vibrace a zajišťuje tichý chod systému
Křídla:jednotlivá křídla jsou opatřena odolnými polyamidovými díly plněnými skleněnými vlákny, které jsou na sklo lepeny a zajištěny šroubovým spojem
Pohyb:posun křídel je zajištěn samomaznými nerezovými ložisky
váha systému na spodní kolejnici - nezatěžuje stropní část balkónu nebo lodžie
každé křídlo je opatřeno malým plastovým madlem umožňujícím posun křídla po kolejnici a jeho otevření
skla se posunují k jedné straně lodžie/ balkónu do tzv. parkoviště, otočením křídla v parkovišti se sklo otevře do vnitřního prostoru